top of page

שרות ייחודי לוועדי בתים

ניהול בית משותף הוא "כאב ראש" לא קטן עבור וועד הבית.

תהליך גביית הכספים מהדיירים הוא תהליך לא פשוט וכפוי טובה, אשר גורם פעמים רבות להרגשה לא נעימה (בלשון המעטה), לוועד הבית, העושה ברוב המקרים את תפקידו בהתנדבות מוחלטת.

גם ניהול חשבון ההוצאות של הבית המשותף הוא דבר לא פשוט, אשר גורם לעיתים קרובות לחיכוכים מיותרים, תחת השאלה – "איפה הכסף?" וזאת אף על פי שהוועד עושה את מלאכתו בצורה נאמנה וישרה.

חיים גרין אשר הוא בהשכלתו עורך דין חשבונאי ויועץ מס, זיהה את המצוקה ואת הצורך של וועדי הבתים בעזרה חיצונית לניהול וועד הבית ועל כן פיתח שרות, ראשון וייחודי בארץ, המסייע לוועד הבית לנהל את הבית המשותף בעלות מינימאלית.

חיים גרין מציע לוועד הבית שני מסלולים לבחירתו:

האחד הוא מסלול של ניהול הגבייה בלבד.

במסלול זה, חיים גרין נותן לדיירים 4 אפשריות לשלם את דמי וועד הבית:

הוראת קבע לבנק הוראת קבע לכרטיס אשראי המחאות מזומן בבנק הדואר

דמי וועד הבית שנגבים, מועברים בצורה מרוכזת לחשבון הבנק של וועד הבית, בסיום כל חודש קלנדארי.

וועד הבית מקבל דו"ח מפורט על הגבייה שבוצעה עם דו"ח פיגורים עדכני.

בעלי דירות אשר אינם משלמים את דמי וועד הבית, מטופלים משפטית כחלק מהשרות.

היתרונות של מסלול זה הם שהשליטה במרכיב ההוצאות נשארת בידי וועד הבית ולעומת זאת, נושא הגבייה, אשר יוצר המון חיכוכים, מועבר לגורם חיצוני, אשר אינו מעורב רגשית ואשר פועל על פי הנחיות וועד הבית בלבד.

במסלול השני, אשר נוצר כתוצאה בדרישה של מספר בתים משותפים, חיים גרין מטפל, מעבר לגבייה, גם בכל נושא ההוצאות של הבית המשותף.

נפתח חשבון נאמנות בבנק לטובת וועד הבית, כל דמי וועד הבית אשר נגבים מועברים לחשבון זה וכל ההוצאות משולמות מהחשבון.

מתבצעת הנהלת חשבונות מסודרת ומפורטת ונמסר דו"ח מסודר לוועד הבית אחת לתקופה.

במסלול זה, נחסכים מוועד הבית, כל הטרחה הנוגעת לניהול הגבייה וההוצאות וכל שנותר לוועד הוא לבקר את טיב השרותים שמקבל הבית ולתת הנחיות לטיב וסוג השרותים.

היתרון העצום של שני המסלולים הוא, שעלות השרותים אותם צורך הבית המשותף אינם מתייקרים בצורה משמעותית כמו בהעברת הטיפול בבית לחברת אחזקות חיצונית.

החשבון מנוהל על ידי חיים גרין בנאמנות וכך נחסך המע"מ אותו מחוייבת לגבות חברת ניהול.

לחיים גרין, ניסיון רב שנים בנושא בתים משותפים, לאחר שניהל את קניון לב כרמיאל, עד ממש לאחרונה, במשך כ - 13 שנים.

bottom of page