top of page

הנהלת חשבונות וייצוג מול שלטונות המס

חלק מעבודת המשרד היא מתן ייצוג מול שלטונות המס.

לנו יש ניסיון עסקי רב שנים, של ניהול עסק עצמאי למתן שרותי הנהלת חשבונות, ייעוץ מס וביטוח.

ניהול מספר רב של תיקי הנהלת חשבונות ודוחות כספיים למגוון סוגים של חברות ועסקים פרטיים.

חשבות שכר ויחסי  עבודה. ניהול סיכונים בעסקים ובמשקי בית.

 

שירותי הנהלת חשבונות:

• הקמת ורישום עסקים חדשים
• ניהול שוטף של ספרי החשבונות לעסקים
• דיווחים למע"מ, מס הכנסה, ביטוח לאומי
• ביצוע החזרי מס לשכירים
• ביצוע תאומי מס
• ביצוע גבייה וסליקה ללקוחות של עסקים ובתים משותפים
• הכנת והגשת הצהרת הון
• ביצוע ביקורת לחברות, הכנת המאזן והדוחות הכספיים

 

 

שירותי ביטוח:

• ביטוח רכוש פרטי – רכב, דירה
• ביטוח רכוש עסקי
• ביטוח חבויות – צד ג', עובדים
• אחריות המוצר ואחריות מקצועית
• ביטוח חיים/פנסיוני/בריאות, פרטי ולעובדים
• קרנות השתלמות

bottom of page